Estudiants

Equipaments informàtics

Aula d'informàtica

Equipaments informàtics als centres docents

Tots els centres docents de la UAB disposen d'aules d'informàtica que estan a disposició dels estudiants quan no hi ha docència programada. Les aules estan coordinades pel Servei d'Informàtica Distribuïda (SID) del centre que és l'encarregat de donar suport a la docència, la recerca i l'administració del centre, així com a tots els seus departaments i serveis vinculats.

Les aules d'informàtica ofereixen, entre d'altres, els recursos següents:
- Ordinadors amb sistema operatiu Windows i programari bàsic general i específic de les necessitats docents pròpies del centre.
- Connexió a la xarxa general de la UAB i els seus serveis telemàtics.
- Connexió a Internet.
- Connexió directa als servidors interns del centre: espai d'entrega de pràctiques, material i treballs docents.
- Servei d'impressió.
- Suport a l'usuari.