Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut deCiències de l'Educació ICE

Programa Argó

El Programa Argó de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la UAB és un programa de transició secundària-universitat. Aquest programa, que es desenvolupa des del curs 2003-2004, té com a objectiu facilitar la transició entre l'educació secundària i la universitat a través de múltiples activitats que afavoreixen l'orientació acadèmica de l'alumnat de secundària (tallers, assessoraments, recerques per aprendre, estades i cursos d'estiu) i l'acostament i col·laboració entre docents de diferents nivells educatius. El programa Argó implica directament els estudiants dels darrers cursos de l'ESO i del Batxillerat, el professorat d'Educació Secundària i els docents dels departaments universitaris. El Programa té una voluntat clara de transferència de coneixements als estudiants de secundària i batxillerat i professorat dels centres educatius.

Els 3 objectius del Programa Argó són:

  1. Reforçar els vincles amb la secundària, tant des de la perspectiva dels estudiants i de les seves famílies, com del professorat
  2. Facilitar el pas dels estudiants entre la secundària i la universitat
  3. Contribuir a l'actualització de coneixements del professorat de secundària